fbpx

OPIS CZTEROLETNIEGO SZKOLENIA CORE ENERGETICS

OPIS CZTEROLETNIEGO SZKOLENIA CORE ENERGETICS 2018-05-10T16:22:20+00:00

Szkolenie Core Energetics

Pierwsza grupa Czteroletniego Profesjonalnego Szkolenia Core Energetics w Polsce wystartowała w październiku 2016. Nasi studenci kończą drugi rok szkolenia, w październiku rozpoczną trzeci rok i z dedykacją i fascynacją zgłębiają wiedzę na temat metody. Nasze szkolenie jest dwujęzyczne. Zajęcia są prowadzone po polsku i po angielsku z obecnością tłumacza.
Celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie do pracy psychoterapeutycznej w metodzie Core Energetics.
Szkolenie jest skierowane do osób z wyższym wyksztalceniem magisterskim w kierunkach związanych z szeroko pojętym pomaganiem i zdrowiem psychofizycznym i zainteresowaniem pracą w tym obszarze. Studenci ostatniego roku studiów również mogą składać aplikacje. Zgłoszenia osób z innym wyksztalceniem będą rozpatrywane indywidualnie, jest możliwość, że te osoby będą potrzebowały dodatkowego szkolenia.

Pierwszy i drugi rok szkolenia otwarte są zarówno dla profesjonalistów, którzy rozpoczęli szkolenie z zamiarem ukończenia pełnych 4 lat jako terapeuci Core Energetics, jak i dla tych osób, których motywacją jest praca nad sobą, ale nie zamierzają lub nie są pewni, czy będą kontynuować szkolenie na 3 i 4 roku i certyfikować się.

Głęboka, transformacyjna praca nad sobą jest niezbędna dla wszystkich studentów, niezależnie od tego, czy będą pracowali z klientami, czy nie. Na koniec drugiego roku każdy student będzie zaproszony na rozmowę na temat jej/jego planów, co do przyszłości. Osoby, które planują pracę jako terapeuci, będą kontynuować trzeci i czwarty rok. Natomiast pozostałe zakończą program po dwóch latach i będą miały możliwość brania udziału w wydarzeniach organizowanych przez i dla społeczności Core Energetics w przyszłości.

OPIS CZTEROLETNIEGO PROFESJONALNEGO SZKOLENIA CORE ENERGETICS

Pierwsze dwa lata szkolenia koncentrują się na zagadnieniach związanych z energią i świadomością, angażując studentów nie tylko na poziomie intelektualnym, ale też emocjonalnym i fizycznym. Przedstawione są podstawy teorii charakterologicznej i aspekty osobowości według filozofii Core Energetics: maska, niższe ja i wyższe ja.
Zajęcia są kombinacją teorii i zajęć doświadczalnych, co ma na celu zaznajomienie się z systemem energetycznym osoby i naukę sposobów, w jakie zostaje on zablokowany oraz poznawanie i początkowe etapy wdrażania technik niezbędnych do uwolnienia zablokowanej energii. Gruntowanie i integrowanie uwolnionej energii w ciele i otwartym sercu.
Ta faza szkolenia obejmuje też pracę ze złością, oporami, eksplorację ego, zrozumienie, w jaki sposób samo-odpowiedzialność, wola i emocje pracują w wymiarze energetycznym. Integruje duchowe i psychologiczne koncepcje z wybranych tekstów Pathwork oraz wprowadza podstawy do pracy z energią seksualną.
Pierwsze dwa lata szkolenia otwarte są również dla osób zainteresowanych głębokim rozwojem własnym, ale niezainteresowanych uzyskaniem certyfikacji, lub niepewnych czy chcą pracować jako terapeuci Core Energetics. Studenci zainteresowani naszym programem w kontekście własnego rozwoju zakończą swoje szkolenie po drugim roku.
Głęboka praca przemian osobistych, jest niezbędna dla wszystkich studentów niezależnie od tego, czy są to profesjonaliści już pracujący z klientami, czy też nie. Pod koniec 2-go roku, z każdym ze studentów będzie przeprowadzony wywiad na temat ich wizji na przyszłość. Osoby, które poważnie myślą o pracy jako terapeuci w metodzie Core Energetics, będą kontynuować szkolenie na 3 i 4 roku.

Na trzecim i czwartym roku studenci uczą się praktycznego zastosowania technik i koncepcji Core Energetics w kontekście klinicznym i rozpoczynają stosowanie tej wiedzy w swojej pracy z klientami pod przewodnictwem klinicznego superwizora. Wymagane są dodatkowe zajęcia superwizyjne, organizowane poza czterema podstawowymi zjazdami.
Jednocześnie przez cały czas studenci kontynuują głęboką pracę osobistą w swojej terapii indywidualnej i szkoleniowej grupie terapeutycznej.

Trzeci rok kładzie szczególny nacisk na dynamiki psychoterapeutyczne w kontekście ich rozwoju psychiczno-duchowego. Studenci ćwiczą proces pomagania klientowi w przechodzeniu przez fizyczne i emocjonalne blokady w oparciu o pracę z siedmioma pierścieniami segmentalnymi Reicha. Następuje też głębsza integracja koncepcji Pathwork. Przedstawiane są na wstępnym poziomie zagadnienia assessment diagnostyki, psychopatologii, etyki, pracy z traumą, przeniesienia, przeciw-przeniesienia i głębsza praca z problemami na tle seksualnym.

Czwarty rok poświęcony jest bardziej specyficznym zagadnieniom takim jak: terapia grupowa, terapia par, świadome przywództwo, diagnostyka kliniczna (DSM V), praca z seksualnością, zaawansowany poziom przeniesienia i przeciw-przeniesienia, praca z traumą i Zespołem Stresu Pourazowego (PTSD), psychosomatyka, praca z procesem utraty bliskiej osoby i żałoby oraz proces zakończenia terapii.

Studenci stają się bardziej świadomi swoich osobistych cech, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych w kontekście nowo nabytych umiejętności terapeutycznych. Eksploracja cech przywódczych i odkrywanie swojego unikatowego stylu lidera.

Czwarty rok kończy się prezentacją indywidualnych projektów finałowych. Certyfikat zostaje uzyskany po zakończeniu szkolenia i wypełnienia WSZYSTKICH wymogów stawianych przez program.
Studenci zobowiązani są również do uczestnictwa w 25 sesjach terapii metodą CE, w ciągu każdego roku szkolenia.

Na trzecim i czwartym roku studenci będą również zobowiązani do odbycia indywidualnych sesji superwizyjnych i dodatkowych, weekendowych zajęć superwizji grupowej odbywającej się poza czterema zjazdami.

 

Pytania proszę kierować na adres:

info@coreenrgeticspolska.com lub ala@corenergeticspolska.com