fbpx
John Pierrakos 2018-01-26T11:33:32+00:00

 

BIOGRAFIA

John C. Pierrakos urodził się 8-go lutego 1921 roku w miejscowości Neon Oitylon w Grecji. W 1939 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i osiedlił się w Nowym Jorku. Prawie natychmiast rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Columbia.

W drugiej połowie lat 40-tych ukończył studia ze specjalizacją w psychiatrii i przez kilka kolejnych lat pracował jako psychiatra w jednym z nowojorskich szpitali.

Mniej więcej w tym samym czasie nawiązał kontakt z uczniem Zygmunta Freuda – Wilhelmem Reichem, którego pracą był zafascynowany. Reich – twórca analizy charakterologicznej, jako pierwszy przedstawił koncept „energii życiowej” w kontekście biologii ludzkiej i mówił o emocjach zablokowanych w mięśniach.

W latach 1950-tych John Pierrakos we współpracy z innym, byłym uczniem Reicha – Alexandrem Lowenem, opracowali techniki pracy z ciałem, które miały na celu przywrócenie mięśniom naturalnej elastyczności, co zgodnie z założeniami teorii Reicha miało prowadzić do balansu psychicznego. Wykreowaną przez siebie metodę nazwali Analizą Bioenergetyczną albo popularnie – Bioenergetyką. W 1956 roku założyli pierwszy Instytut Analizy Bioenergetycznej w Nowym Jorku. Praca Reicha ukazująca zależność pomiędzy pancerzem mięśniowym a osobowością neurotyczną była ich inspiracją i służyła za podstawę dla ich konceptów.

W drugiej połowie lat 1960-tych John Pierrakos spotkał swoją późniejszą żonę – Ewę Broch, która stworzyła metodę samorozwoju – Pathwork, opierającą się na całościowym widzeniu człowieka, łącząc duchowość z psychologią. Koncept ten wywarł na Pierrakosie ogromne wrażenie, stało się dla niego jasne, że duchowość to brakujące ogniwo w jego pracy z Lowenem. Ewa Broch-Pierrakos and John Pierrakos wzięli ślub w 1972 roku.

W 1974 roku Pierrakos zaprzestał swojej współpracy z Aleksandrem Lowenem i zapoczątkował ewolucyjny model terapii integrujący aspekt duchowy z psychodynamiką (ciało, emocje, myśli, wolę i duchowość), który nazwał Core Energetics. Metodę tę oparł na głębokim zrozumieniu jak energia i świadomość współpracują w procesie przemian i wzrostu.

Po śmierci Ewy w roku 1979, John Pierrakos założył Instytut Core Energetics w Nowym Jorku i skoncentrował się na szkoleniu terapeutów. Pracował z ludźmi na całym świecie prowadząc wykłady, warsztaty i szkolenia.

John Pierrakos zmarł 1-go lutego 2001 roku, zaledwie tydzień przed swoimi 80-tymi urodzinami. Pozostawił po sobie Core Energetics jak swoistą mapę, która pomogła i wciąż pomaga wielu ludziom w znalezieniu drogi do ich CORE – zdrowia, miłości, radości, satysfakcji i zadowolenia z życia.

Dzisiaj Core Energetics jest wykładana i praktykowana na całym świecie. Instytuty i ośrodki Core Energetics funkcjonują w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork, California, Rhode Island, Georgia, New Hampshire, Washington DC, Oregon, & Washington), Kanadzie, Meksyku, Brazylii, Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Grecji, Australii, Anglii i Polsce.

Twórczość:

  • Pierrakos, John C., Core Energetics: Developing the Capacity to Love and Heal, LifeRhythm, Mendocino, California, 1973
  • Pierrakos, John C., Eros, Love & Sexuality: The Forces That Unify Man & Woman, LifeRhythm, Mendocino, California, 1997

 

 

Dla Pierrakos’a wymiar duchowy był zasadniczym, ale brakującym elementem zarówno teorii Reicha jak i Analizy Bioenergetycznej. Podążając za tym przekonaniem w latach 70-tych Pierrakos odkrył i wkomponował do klinicznego podejścia terapeutycznego wykłady dyscypliny duchowej Pathwork, przekazane przez Ewę Broch, kładąc nacisk na rozwój psychiczno-duchowy jednostki i tworząc CORE ENERGETICS.