fbpx

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania 2018-01-26T11:19:56+00:00

Czym różni się Core Energetics od tradycyjnych modeli psychoterapii?

Metoda Core Energetics różni się od tradycyjnych modeli psychoterapii tym, że bazuje na przekonaniu o tym, że emocjonalna historia naszego życia zawarta jest nie tylko w pamięci, ale przede wszystkim w ciele. Zapisane w ciele traumatyczne doświadczenia powodują blokady energetyczne w mięśniach, co powoduje różnorodne dolegliwości. Dotarcie do tego typu „supłów emocjonalnych” przy pomocy tradycyjnej terapii, polegającej na rozmowie, jest dosyć trudne. Przy użyciu technik Core Energetics jesteśmy w stanie uwolnić osadzone głęboko w mięśniach blokady emocjonalne i przywrócić zdrowy przepływ energii . Przepływ energii i świadomość są nieodłącznymi aspektami sesji Core Energetics, co w niezaprzeczalny sposób przyspiesza proces zdrowienia.

Czym różni się Core Energetics od innych metod pracy z ciałem (Metoda Lowena, Technika Alexandra, Metoda Feldenkrais’a i tp.)?

CE posiada unikatowy aspekt pracy, który specyficzne dotyczy pracy z naszą „ciemną stroną”. Każdy z nas posiada potencjał, do tego, żeby zrobić krzywdę, być mściwym, okrutnym, czerpać przyjemność z czyjejś porażki, chce karać i kontrolować. U podstawy pracy w modelu Core Energetics leży intencja wzięcia głębokiej odpowiedzialności nie tylko za swoje własne życie, ale także za otaczający nas świat. Warunkiem do wzięcia tego typu głębokiej odpowiedzialności jest Uświadomienie i sobie naszego negatywizmu. Jeżeli nie potrafimy przyznać, że nasze postępowanie bywa destruktywne, nie może być mowy o braniu kompletnej odpowiedzialności. Żyjemy wtedy życie wypełnione frustracją, podejrzliwością i niezdrową rywalizacją i mamy poczucie braku wpływu na to, co się nam przydarza. CE posiada techniki pomocne w uświadomieniu sobie tych mechanizmów i przerwaniu destruktywnych dynamik.

Jakie są korzenie Core Energetics?

Core Energetics wyłoniła się z Reichowskiej tradycji terapii zorientowanej na ciało. Bazując na koncepcjach Teorii Charakterologicznej Reicha, dwaj jego uczniowie Aleksander Lowen i John Pierrakos współtworzyli Analizę Bioenergetyczną, która miała na celu przywrócenie stanu zdrowia psychofizycznego jednostki. Podążając za swoim głębokim przekonaniem, że aspekt duchowy brakujący zarówno w teorii Reicha, jak i Analizy, jest zasadniczym elementem dla całościowego pojęcia człowieka, Pierrakos odkrył i wkomponował do technik Analizy Bioenergetycznej koncepcje dyscypliny duchowej Pathwork tworząc w ten sposób Core Energetics. CE jest, więc jednocześnie podejściem terapeutycznym zorientowanym na ciało, jak i modelem transpersonalnym.

W jaki sposób Core Energetics pomaga ludziom w uporaniu się z zaburzeniami lękowymi?

Przykładem zaburzeń lękowych jest np. zespól lęku uogólnionego, zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się nierealistycznym, uporczywym i przesadnym lękiem przed potencjalnym nieszczęściem. Tego typu lęki są zazwyczaj efektem uporczywych, negatywnych myśli, ale jest to doświadczenie odczuwalne w ciele. Osoba doświadcza symptomów fizycznych takich jak: krótki, przyspieszony oddech, zawroty głowy, mdłości, napięcia mięśniowe, drażliwość, ucisk lub ból w klatce piersiowej, problemy z koncentracją, poczucie nierealności, itp. Techniki Core Energetics są tutaj szczególnie skuteczne, bardzo pomagają w regulowaniu systemu nerwowego i w wyprowadzeniu osoby z trybu „przetrwania” lub stanu wysokiego pobudzenia. W ramach metody stosuje się różne techniki oddychania oraz techniki uziemiające. Klienci uczą się jak korzystać z tych metod na codzień w różnych życiowych sytuacjach i są w stanie sami radzić sobie skutecznie z epizodami lękowymi.

W jaki sposób Core Energetics pomaga osobom w stanie depresji?

Depresja może być dziedziczona i chroniczna, może też być wynikiem specyficznych sytuacji życiowych. W sytuacji, kiedy osoba cierpi na depresję kliniczną niezbędna jest pomoc psychiatryczna. Natomiast w przypadku depresji chronicznej i spowodowanej okolicznościami życia zalecana jest psychoterapia, często jeszcze zanim zostaną przepisane leki antydepresyjne. Core Energetics uważa, że depresja jest osadzona w ciele i motywowana negatywnym systemem przekonań osoby wypływającym z jej/jego historii. Ćwiczenia ruchowe i techniki pozwalające na odreagowanie zahamowanych uczuć i reakcji (szczególnie tych negatywnych) w połączeniu z równoległym wzrostem świadomości, pozwalają na przerwanie stanu beznadziejności i doładowaniu systemu nerwowego przywracając osobie ochotę do życia.

Jakie jest podejście Core Energetics do osób z historią traumy?

Trauma jest ekstremalną emocjonalną i fizyczną reakcją na sytuację życiową. Większość ludzi „zamraża” reakcje traumatyczne w swoim ciele, żeby przetrwać traumatyczną sytuację. Pomimo, że tego typu zachowanie kompensujące jest niezbędne podczas traumatycznego doświadczenia to pozostałe po nim w ciele emocje: szok, strach, złość, smutek, itp., potrafią drastycznie zaburzyć poziom funkcjonowania takiej osoby. Core Energetics oferuje całą gamę technik pomocnych w odreagowaniu zamrożonych emocji, regulacji systemu nerwowego i powrocie do zdrowego funkcjonowania.

W jaki sposób warsztat Core Energetics może mi pomóc?

Istnieje wiele sposobów na pracę metodą Core Energetics: sesje indywidualne, terapia małżeńska, praca grupowa oraz warsztaty. Akumulacja energii osób biorących udział w zajęciach buduje specyficzny emocjonalny i duchowy klimat ułatwiający zmierzenie się z nurtującymi problemami i dylematami życiowymi, pomagając w przełamaniu blokad i dotarciu do esencji każdego z uczestników indywidualnie. Kombinacja technik pracy koncentrujących się na ciele, energii i świadomości partycypujących osób, relacje między nimi i pasja, którą przynoszą oni ze sobą sprawiają, że w krótkim czasie następuje widoczny i trwały postęp.

Dlaczego Core Energetics jest nazywany ewolucyjną metodą psychoterapii somatycznej?

Core Energetics jest metodą rozwoju osobistego, która bierze pod uwagę ciało, umysł, emocje, wolę i duchowość. W pracy metodą Core Energetics następuje ocena energii życiowej osoby pod względem blokad energetycznych i diagnozowane są przyczyny tych zablokowań. Core Energetics obejmuje szeroką gamę technik oddechowych oraz uziemiających. Ekspresja emocjonalna łączona jest nierozerwalnie z poszerzaniem świadomości osoby, co pozwala odkrywać związek pomiędzy obecnymi problemami, przeszłymi doświadczeniami i systemem przekonań. Pracując w metodzie Core Energetics klient jest wspierany w uświadamianiu sobie swojego własnego wkładu w istniejącą sytuację i w przejęciu odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Poprzez cały ten proces przeplata się intencja pozostania w kontakcie z aspektem duchowym i uzyskanie wsparcia poprzez Ducha – cokolwiek to znaczy dla danej osoby. Terapeuta zawsze będzie honorował wersję duchowości obraną przez klienta.

Czy Core Energetics pomaga w leczeniu chorób psychosomatycznych?

Zdecydowanie tak. Weźmy dla przykładu złość i bol pleców. Przeprowadzono wiele badań na temat identyfikowania i odreagowywania złości zamrożonej w ciele i stwierdzono, że odreagowanie zmagazynowanej złości powoduje, że znika też ból pleców („Recepta na zdrowie, lecząc ciało, lecząc ból”, autor – doktor John E. Sarno ). Nieodreagowane emocje często składowane są w ciele, przykładem jest tutaj ból szyi. Metoda Core Energetics zawiera techniki, które nie tylko pomagają w uświadamianiu sobie naszych wypaczeń emocjonalnych, ale też pozwalają na pozbycie się ich z ciała.

Znany kanadyjski lekarz Gabor Mate, podczas swojej wieloletniej pracy z pacjentami przewlekłych, uznanych za nieuleczalne, chorób immunologicznych doszedł do wniosku, że wszyscy jego pacjenci mają problem z wyrażaniem swojego NIE. Kiedy jednak znajdą sposób na to, żeby nauczyć się to robić, przebieg choroby często powolnieje, zatrzymuje się, a w niektórych przypadkach nawet dochodzi do jej odwrotu. CE w swojej pracy z negatywnym aspektem pomaga znaleźć umiejętność tolerowania NIE przywracając tym samym balans organizmowi, co zapobiega tego typu chorobom.

W jaki sposób Core Energetics podchodzi do relacji?

Ponieważ jedyna osoba, którą jesteśmy w stanie zmienić to my sami, poprzez zastosowanie technik ekspresyjnych, Core Energetics pomaga klientowi stać się bardziej uczciwym w stosunku do samego siebie. Większość ludzi ma problemy w związkach, ponieważ podświadomie przenoszą swoje własne wypaczenia emocjonalne i irracjonalne oczekiwania na osoby, z którymi pozostają w kontakcie . Pracując w metodzie CE pomagamy klientowi uświadomić sobie, w jaki sposób jego wola, emocje lub rozsądek mają kontrolę nad jego interakcjami. Na bazie Core Energetics została utworzona metoda pracy o nazwie „Wyjątkowe Małżeństwo”, która specjalizuje się w pracy z parami (www.exceptionalmarriage.com).

CE pracuje na głębokim poziomie intensywnych emocji, szczególnie tych negatywnych (naszego cienia), co jest bardzo pomocne wykształtowaniu głębokiego poziomu zaufania i intymności, które są podstawą dobrej relacji. Kiedy jesteśmy w stanie przyznać się, że mamy negatywne uczucia w stosunku do naszych bliskich i wyrazić je w bezpieczny sposób, paradoksalnie sprawia to, że oni czują się z nami bezpieczniej i nasze relacje się pogłębiają.

W jaki sposób Core Energetics ułatwia rozwiązać problemy sfery seksualnej?

Core Energetics podchodzi do człowieka w sposób holistyczny. Życie seksualne osoby, zarówno w przypadku aktywnego życia intymnego czy tez w przypadku, kiedy jest ono doświadczane, jako twórczość i kreatywność – ma prawo do wyrażenia poprzez energię i satysfakcję tak jak wszystkie inne aspekty życia jednostki. Wiele osób pracujących metodą Core Energetics odkrywa, że kiedy zaczynają pozbywać się starych, wypaczonych przekonań np.: „nie jestem w stanie odczuwać przyjemności”, „pozwolenie sobie na przyjemność to grzech”, kiedy uświadomią sobie na poziomie emocjonalnym jak i fizycznym, co powoduje, że unikają przyjemności – często zmienia się ich podejście do życia, jako całości, włącznie z ich życiem seksualnym. Zahamowania seksualne sięgają swoimi korzeniami do ran z dzieciństwa. Stosując techniki ekspresji emocjonalnej i pracę z oddechem docieramy do zamrożonych w ciele emocji i reakcji powiązanych z seksem i wyrażeniem siebie, jako istoty seksualnej. Odkrywamy i obalamy podświadome przekonania na temat seksu i seksualności, co w efekcie prowadzi do powrotu do zdrowia, witalności ciała i głębokiej satysfakcji. Zdrowo funkcjonująca energia seksualna to nic innego jak nasza energia życia i będzie się ona wyrażać we wszystkich obszarach życia, jako asertywność, kreatywność i pasja.