Please contact info@CoreEnergeticsPolska.com to obtain English  information about our Core Energetics workshops and presentations.
Most events are in the Polish language but we will note if workshops will be 
BILINGUAL (Polish/English translator)

Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

WORKSHOP CORE ENERGETICS in PRAGUE  led by Ala Konopko-Ulanecki and Martin Nykodym
14 & 15-16 September 2018,

For ENGLISH please scrall down:

NÁVRAT K EMOČNÍ, FYZICKÉ, MENTÁLNÍ A DUCHOVNÍ ROVNOVÁZE!

Všichni jsme se narodili svobodní a spontánní. Ale naše očekávání a potřeby nebyly dokonale naplňovány. A navíc, naše přirozené reakce nespokojenosti byly přijímány s nelibostí. A tak jsme si nasadili masky, abychom se ochránili před nepříjemnými situacemi tím, že jsme se naučili skrývat své skutečné pocity. Jenže to v hloubi ukryté NE! svým negativním pocitům nás v dospělosti vede k životu plnému strachu, nejistot a smutku.

Pouze když vědomě obrátíme tyto procesy a odvážíme se sejmout tuto masku a vyjádřit v hloubi ukryté negativní emoce, pak se můžeme navrátit ke spontánnosti a naše energie může opět svobodně plynout. A my se znovu v životě můžeme cítit šťastní a spokojení.

Pokud neustále zažíváš obtížné situace,
pokud máš pocit, že jsi v některé z oblastí svého života na mrtvém bodě – a nedaří se to zvrátit, ať děláš co děláš,
pokud nevíš, jak se vypořádat s negativními myšlenkami a emocemi,
pokud jsi v permanentním napětí,
pokud máš pocit, že v dnešní době je „normální“ žít aspoň trochu ve stresu,
pokud tě život válcuje a toužíš ho vzít do svých rukou
pokud chceš opravdu hluboké a trvalé změny ve svém životě,
…. PAK TOTO JE WORKSHOP PŘESNĚ PRO TEBE!

Zveme Tě na workshop, který vedou Ala Konopko-Ulanecki (USA/Polsko) a Martin Nykodym (ČR). V uvolněné atmosféře a bezpečném prostředí budeme pracovat na hlubokých vrstvách vědomí, budeme se navzájem podporovat a učit se jeden od druhého.

Všichni chceme žít svůj život naplno, všichni hledáme potěšení, ale zároveň omezujeme svůj přirozený potenciál to cítit. Každý máme vše, co potřebujeme, abychom mohli být šťastní, zdraví, a žít v hojnosti, mít uspokojující zaměstnání a vztahy, založené na lásce a úctě. Jedinou překážkou, která stojí mezi tím, co máme, a splněním toho slibu, která leží v nitru každého z nás, jsme MY SAMI. Naše přesvědčení, strachy, pochybnosti a nedostatek sebedůvěry.
Ať už jste v jakékoliv fázi života – NIKDY NENÍ PŘÍLIŠ POZDĚ změnit to, co chcete změnit, a jít tam, kam jste vždy chtěli jít. Můžete začít kdekoliv, i když si nejste jistí, jak by měl ten cílový stav přesně vypadat. Vše, co potřebujete, je vaše vlastní TOUHA PO ZMĚNĚ.

K ČEMU JE DOBRÉ ZŮČASTNIT SE WORKSHOPU CORE ENERGETICS?
Na workshopu Core Energetics budete mít příležitost identifikovat nevědomé staré vzorce chování, které vás udržují ve stále stejných opakujících se vzorcích a situacích, a budete moci z nich vystoupit.
Díky workshopu Core Energetics objevíte kvalitu soucitu sami k sobě a naučíte se, jak sami sobě odpustit, a jak si odpustit za své chyby.
Workshop Core Energetics vytvoří bezpečné prostředí, ve kterém můžete vyjádřit skryté emoce, jako např. odpor, vztek, žárlivost, smutek, strach, bolest, atd.
Na workshopu Core Energetics se naučíte, jak se zbavit energetických bloků ve svém těle, a díky tomu pocítíte odlehčení a příval nové životní motivace.
Budete moci identifikovat a zbavit se starých rolí, které vám už v životě neslouží
Workshop Core Energetics vám pomůže zahojit zlomené srdce.
Díky procesům, kterými projdeme na workshopu, získáte více vitality a životní energie, což vede v velmi rychlým a značným zlepšením a větší spokojenosti také v sexuálním životě.
Skupinová práce Core Energetics přináší možnost rychlých a hlubokých změn.

LEKTOŘI:

ALA KONOPKO-ULANECKI M.A., C.C.E.P., ředitelka Core Energetics Polska
Ala je lektorkou Core Energetics, psychoterapeutkou a supervizorka. Výcvikem Core Energetics prošla na Institutu Core Energetics v New Yorku, kde se poté stala lektorkou, a již mnoho let učí, vede skupiny a supervize studentů. V New Yorku má také svou soukromou praxi, kde již 20 let pracuje s jednotlivci i skupinami. V posledních letech života Johna Pierrakose M.D., tvůrce Core Energetics, pracovala jako jeho asistentka
V současnosti intenzivně pracuje na tvorbě Institutu Core Energetics v Polsku, učí, vede workshopy a pracuje i soukromě s klienty.
Www.alakonopko.com
www.CoreEnergeticsPolska.com

MARTIN NYKODYM
Prošel výcvikem Core Energetics terapie v NICE institutu v Holandsku (2012-2016). Má soukromou praxi v ČR (Praha a Brno), kde pracuje s jednotlivci i skupinami. Současně již 3. rokem spolupracuje s Polským insitutem Core Energetics jako lektor-asistent.
Core Energetics je jedna z věcí, které dávají mému životu smysl. Tato metoda je velmi živá a vidím ji jako užitečnou mapu ověřených vědomostí, která nám umožňuje postavit se tváří v tvář své vnitřní pravdě.

KDY
14. 9. 2018 Otevřený páteční večer
15. -16. 9. Žij naplno! Workshop Core Energetics

ČASY

Páteční večer – 18:30 – 21h
Sobota – 10-13 a 15-18h
Neděle – 9-12 a 13:30-16.30

KDE
Taneční Studio Voilá Můstek, Školská 12, Praha

CENA
Páteční večer – 400Kč (pro účastníky víkendového workshopu ZDARMA)

Workshop Sobota a Neděle
-při registraci a platbě do 1.8.2018 – 5200Kč
-později – 6500Kč
-studenti Core Energetics – 4000Kč

(Pokud byste se rádi účastnili, ale jste v tíživé finanční, napište nám, několika zájemcům můžeme nabídnout studentskou cenu)

Registrace:
Irena Fridrichová, email: ika.stg@gmail.com

Tuto událost organizujeme ve spolupráci s Stowarzyszenie Core Energetics Polska

 


LIVE YOUR LIFE FULLY
Core Energetics workshop
14 & 15-16 September 2018, Prague

ACHIEVE EMOTIONAL, PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL BALANCE!

We are born free and spontaneous. Unfortunately, our needs and expectations are never met in an ideal way. In addition, our natural reactions of dissatisfaction and protest are not accepted. Therefore we put on a mask that protects us from unpleasant situations simultaneously concealing our true feelings. Deeply hidden NO toward our negative feelings crates situation where as adults, we lead a life full of fear, uncertainty and sadness.

Only when we consciously reverse these processes, we dare to take off the mask and express deeply hidden negative emotions, we will return to our spontaneous, free energy, which is the basis for pleasure and satisfaction in life.

If you are constantly experiencing difficult situations
If you feel stuck in a specific area of life – no matter what you do nothing changes
If you do not know how to cope with negative thoughts and emotions
If you live in constant tension
If you think that certain level of stress is “normal” in our times
If you feel overwhelmed and need to take life into your own hands
If you want a permanent, deep change …
… THIS WORKSHOP IS FOR YOU!

We invite you to CORE ENERGETICS workshop, led by Ala Konopko-Ulanecki and Martin Nykodym. In a relaxed atmosphere and a safe space you will work on deep levels of your consciousness, you will be able to support each other and learn from one another.

We all want to live life to the fullest, we all look for pleasure, and yet we often hold back our natural potential to feel it.
Each of us has everything we need to be happy, healthy, rich, have a satisfying job and relationship based on love and respect. The only obstacle that stands between what we have and the realization of the promise that lies inside of every one of US. Our beliefs, fears, fears, doubts and lack of self-confidence.
Regardless of what stage of your life you are in – IT IS NOT TOO LATE to change what you want to change and go where you’ve always wanted to go. You can start anywhere, even if you are not sure what does the final effect should look like. Everything you need is your DESIRE TO CHANGE.

WHY IS IT BENEFICIAL TO PARTICIPATE IN CORE ENERGETICS WORKSHOPS?
– Core Energetics workshop will give you the opportunity to identify and get rid of unconscious old habits that keep you experiencing this same situations over and over again.
– Core Energetics workshop will help you find compassion for yourself and help you to forgive your own mistakes.
– The Core Energetics workshop creates a safe environment for expressing hidden emotions, such as: reluctance, anger, jealousy, sadness, fear, pain, etc.
– Core Energetics workshop will show you how to get rid of energy blocks in your body, which will make you feel lighter and increase your motivation to live.
– Help you identify and get rid of old life roles that no longer serve you.
– The workshop in Core Energetics will help you heal your broken heart
– Work at the Core Energetics workshop will increase the level of your vitality and life energy, which leads to a relatively quick and significant improvement of satisfaction in your sexual life.
– Core Energetics work in groups gives the possibility of fast and deep changes in a short time.

THERAPISTS
Ala Konopko-Ulanecki M.A., C.C.E.P. director of Core Energetics Polska
Ala is a Core Energetics teacher, psychotherapist and supervisor. She finish her training in CE at The Institute of Core Energetics in New York, where, for many years she was a part of faculty, teaching, leading groups and supervising students. She had a private practice in New York for 20 years, working with individuals and groups. Ala also worked (for the last several years of his life) as an assistant of John Pierrakos M.D., the creator of Core Energetics.
Currently she is deeply involved in creating Core Energetics institute in Poland, teaching, leading workshops and working with individual clients.
www.alakonopko.com
www.CoreEnergeticsPolska.com

Martin Nykodym
I was trained as a Core Energetics therapist at the NICE Institute in Holland (2012-2016). I have a private practice in the Czech Republic, working with individuals and groups. Now I have the privilege of being a Teaching Assistant for the new Core Energetics institute in Poland. I am grateful to be part of this community and very much appreciate this connection between Czechia and Poland.
Core Energetics is one of the things which gives my life meaning. This method itself is alive and I see it as a useful map full of knowledge which gives people support to see and face their inner truth. What I love about it is the connection between spirit and body and how it is an excellent form for working in the present moment.
My passion is to bring Core Energetics to ordinary life.

WHEN
14/09/2018 – OPEN evening intro to Core Energetics
15-16/09/2018 – Live Your Life Fully, Core Energetics workshop

TIME
Friday evening – 6:30pm to 9pm
Saturday – 10am to 1pm and 3pm to 6pm
Sunday – 9am to 12pm and 1:30pm to 4:30pm

WHERE
Prague, Czechia

INVESTMENT
FRIDAY NIGHT INTRO – 15 EUR – (free for workshop participatns)

WORKSHOP
Early Bird price til 1/08 – 200 EUR / 5200 CZK
Normal price – 250 EUR / 6500 CZK
Core Energetics students – 150 EUR / 3900 CZK
If you would like to participate and cannot pay the full fee because of very hard financial situation, please contact us for a possibility of a student discount price.

INFO & REGISTRATION
Olga Lidia Kozłowska in English/Polish – drogaglosu@gmail.com
subject: ” Live Your Life Fully PRAGUE ”

The event is organized by Stowarzyszenie Core Energetics Polska
http://www.coreeenrgeticspolska.com/