fbpx

Szkolenie V edycja

Szkolenie V edycja 2024-06-11T18:55:20+00:00

Kolejna edycja Profesjonalnego 4-letniego Szkolenia Core Energetics dla terapeutów rozpoczyna się jesienią  2024r.

Szkolenie ma charakter podyplomowy i jest skierowane do osób z wyższym wykształceniem magisterskim w kierunkach humanistycznych, związanych z szeroko pojętym pomaganiem i zdrowiem psychofizycznym (psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna itp.) i zainteresowaniem pracą w tym obszarze. Studenci ostatniego roku studiów również mogą składać aplikacje. Zgłoszenia osób z innym wykształceniem będą rozpatrywane indywidualnie, jest możliwość, że te osoby będą potrzebowały dodatkowego szkolenia.

Do tej pory osoby bez kierunkowego wykształcenia miały dodatkowy zakres lektur, ewentualnie uczestniczyły w zajęciach uzupełniających. Dla uzyskania Certyfikatu psychoterapeuty potrzebowały spełnić wszystkie standardowe wymagania.
Jednakże wszystko wskazuje na to, że regulacje dotyczące zawodu psychoterapeuty, które aktualnie zachodzą w polskim prawie, będą wymagać zmian standardów w naszym szkoleniu. Wówczas faktycznie tylko osoby z kierunkowym wykształceniem wyższym (określonym ustawą) będą mogły uzyskać Certyfikat (i ubiegać się o zdanie egzaminu państwowego). Śledzimy postępy w pracy nad ustawą i będziemy uaktualniać nasze warunki rekrutacji, jednocześnie eksplorując wszystkie możliwości włączania do naszego szkolenia osób, które przynoszą właściwy potencjał niezależnie od ich wykształcenia bazowego.

W miarę klarowania się sytuacji prawnej w sprawie certyfikatu jak i dodatkowych wymagań niezbędnych do jego uzyskania będziemy uaktualniać powyższą informację.

Program szkolenia, wymagania certyfikacyjne  oraz kodeks etyczny opiera się na wytycznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Core Energetics (https://www.iace.info/),  który zrzesza Instytuty Core Energetics z całego świata.

Wszelkie pytania dot. rekrutacji oraz Profesjonalnego Szkolenia CE prosimy kierować na adres info@coreenergeticspolska.com

Etapy rekrutacji:

1. Przesłanie wypełnionej aplikacji wraz załącznikami i opłatą wpisową..

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów umawiamy się na rozmowę (najczęściej online) z Dyrektorkami Szkoły Alicją Konopko i/lub Elizabeth Carl (rozmowie może także towarzyszyć nauczyciel asystujący lub reprezentant administracyjny). 

3. Po wspólnej pozytywnej decyzji witamy w gronie studentów Profesjonalngo Szkolenia i spotykamy się na pierwszym module zajęć.

Aplikacja do pobrania:

Aplikacja 2024-2028

OPŁATA WPISOWA
Wraz z wysłaniem dokumentów aplikacyjnych prosimy o uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 300 zł brutto na konto bankowe Polskiego Stowarzyszenia Core Energetics:
ING Bank Śląski: 43 1050 1461 1000 0090 3136 7676
z dopiskiem „opłata wpisowa”.

Dodatkowe informacje:

Miejsce:

Szkolenie odbywa się w Ośrodku szkoleniowo wypoczynkowym Inwest w Smardzewicach (okolice Tomaszowa Mazowieckiego).

Szczegóły dotyczące obiektu znajdziesz na: http://inwest-smardzewice.pl/

DATY ZJAZDÓW  2024/2025:

Moduł 1   13-17 listopada 2024

Moduł 2   15-19 stycznia 2025

Moduł 3  19-23 marca 2025

Moduł 4  21-25 maja 2025


Inwestycja: 

Opłata za szkolenie wynosi 14 000,00 PLN rocznie (+VAT), płatna w ratach. Szczególowe informacje o terminach płatności w aplikacji.

Koszt pobytu podczas zjazdów oraz indywidualne sesje terapeutyczne (a także ewentualne koszty związane z ich organizacją) są po stronie Uczestnika Szkolenia. W ciągu roku przewidziane są 4 podstawowe zjazdy trwające (zwykle) od środy do niedzieli oraz dodatkowe dni podczas 3 i 4 roku.

Uczestnicy Szkolenia otrzymują dostęp do platformy edukacyjnej z materiałami szkoleniowymi, biblioteką itp. Mogą uczestniczyć w warsztatach i wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez Stowarzyszenie z 10 % zniżką.

OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

“Choć milion słów mogłabym wypowiedzieć na temat  szkolenia, które w roku obecnym kończę ograniczę się do jednego zdania – obok zdobytej wiedzy i umiejętności to jedno z najpięknieszych, najbardziej zdumiewających, rozwijających doświadczeń jakie mnie spotkały ♥” AB

ZOBACZ OPINIĘ O SZKOLENIU