fbpx

Profesjonalne Szkolenie Core Energetics

Profesjonalne Szkolenie Core Energetics 2024-06-11T18:57:01+00:00

Informacje ogólne:

Celem Profesjonalnego Szkolenia jest wszechstronne przygotowanie do pracy psychoterapeutycznej w metodzie Core Energetics. Program  Profesjonalnego Szkolenia CE w ciągu 4 lat obejmuje:

 – ok. 670 godzin zajęć teoretyczno- warsztatowych;

– ok 110 godzin superwizji (w tym 70 godz. w ramach dodatkowych zajęć szkoleniowych, a 40 w ramach sesji indywidualnych i grupowych na 3 i 4 roku)

– min. 100 godzin sesji indywidualnych

Pierwszy i drugi rok szkolenia otwarte są zarówno dla profesjonalistów, którzy rozpoczęli szkolenie z zamiarem ukończenia pełnych 4 lat jako terapeuci Core Energetics, jak i dla tych osób, których motywacją jest praca nad sobą, ale nie zamierzają lub nie są pewni, czy będą kontynuować szkolenie na 3 i 4 roku i certyfikować się.

Głęboka, transformacyjna praca nad sobą jest niezbędna dla wszystkich studentów, niezależnie od tego, czy będą pracowali z klientami, czy nie. Na koniec drugiego roku każdy student będzie zaproszony na rozmowę na temat jej/jego planów, co do przyszłości. Osoby, które planują pracę jako terapeuci, będą kontynuować trzeci i czwarty rok. Natomiast pozostałe zakończą program po dwóch latach i będą miały możliwość brania udziału w wydarzeniach organizowanych przez i dla społeczności Core Energetics w przyszłości.

Szkolenie ma charakter podyplomowy i jest skierowane do osób z wyższym wykształceniem magisterskim w kierunkach humanistycznych, związanych z szeroko pojętym pomaganiem i zdrowiem psychofizycznym (psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna itp.) i zainteresowaniem pracą w tym obszarze. Studenci ostatniego roku studiów również mogą składać aplikacje. Zgłoszenia osób z innym wykształceniem będą rozpatrywane indywidualnie, jest możliwość, że te osoby będą potrzebowały dodatkowego szkolenia.

Do tej pory osoby bez kierunkowego wykształcenia miały dodatkowy zakres lektur, ewentualnie uczestniczyły w zajęciach uzupełniających. Dla uzyskania Certyfikatu psychoterapeuty potrzebowały spełnić wszystkie standardowe wymagania.
Jednakże wszystko wskazuje na to, że regulacje dotyczące zawodu psychoterapeuty, które aktualnie zachodzą w polskim prawie, będą wymagać zmian standardów w naszym szkoleniu. Wówczas faktycznie tylko osoby z kierunkowym wykształceniem wyższym (określonym ustawą) będą mogły uzyskać Certyfikat (i ubiegać się o zdanie egzaminu państwowego). Śledzimy postępy w pracy nad ustawą i będziemy uaktualniać nasze warunki rekrutacji, jednocześnie eksplorując wszystkie możliwości włączania do naszego szkolenia osób, które przynoszą właściwy potencjał niezależnie od ich wykształcenia bazowego.

W miarę klarowania się sytuacji prawnej w sprawie certyfikatu jak i dodatkowych wymagań niezbędnych do jego uzyskania będziemy uaktualniać powyższą informację.

 

Szczegółowy opis i program:

Rok szkoleniowy realizowany jest w ramach czterech 5-dniowych zjazdów (od środy do niedzieli). Trzeci i czwarty rok szkolenia, zwany częścią zaawansowaną, obejmuje dodatkowe dni superwizyjne. Każdy rok szkolenia kończy się indywidualną rozmową z Dyrektorkami podsumowującą postępy uczestnika. W każdym roku studenci zobowiązani są do odbycia 25 sesji terapii indywidualnej metodą CE.

Zajęcia prowadzone są przez Dyrektorki Instytutu Core Energetics Polska, Asystentów oraz Trenerów z Instytutów Core Energetics z całej Europy i USA. Szkolenie przygotowuje do uzyskania Certyfikatu, wydawanego w oparciu o standardy i wymagania Międzynarodowego Stowarzyszenia Core Energetics (International Association of Core Energetics- IACE).  W przypadku braku spełnienia wymogów certyfikatu, absolwent uzyskuje dyplom ukończenia Szkolenia. W ciągu 2 lat od graduacji ma możliwość certyfikacji – proces ten odbywa się pod stałą superwizją.

Szkolenie jest dwujęzyczne – zajęcia są prowadzone po polsku i po angielsku z obecnością tłumacza.

 

1. Pierwsze dwa lata szkolenia koncentrują się na zagadnieniach związanych z energią i świadomością, angażując studentów nie tylko na poziomie intelektualnym, ale też emocjonalnym i fizycznym. Przedstawione są podstawy teorii charakterologicznej i aspekty osobowości według filozofii Core Energetics: maska, niższe ja i wyższe ja. Zajęcia są kombinacją teorii i zajęć doświadczalnych, co ma na celu zaznajomienie się z systemem energetycznym osoby i naukę sposobów, w jakie zostaje on zablokowany oraz poznawanie i początkowe etapy wdrażania technik niezbędnych do uwolnienia zablokowanej energii. Gruntowanie i integrowanie uwolnionej energii w ciele i otwartym sercu.
Ta faza szkolenia obejmuje też pracę ze złością, oporami, eksplorację ego, zrozumienie, w jaki sposób samo-odpowiedzialność, wola i emocje pracują w wymiarze energetycznym. Integruje duchowe i psychologiczne koncepcje z wybranych tekstów Pathwork oraz wprowadza podstawy do pracy z energią seksualną.

2. Na trzecim i czwartym roku studenci uczą się praktycznego zastosowania technik i koncepcji Core Energetics w kontekście klinicznym i rozpoczynają stosowanie tej wiedzy w swojej pracy z klientami pod przewodnictwem klinicznego superwizora. Wymagane są dodatkowe zajęcia superwizyjne, organizowane poza czterema podstawowymi zjazdami. Jednocześnie przez cały czas studenci kontynuują głęboką pracę osobistą w swojej terapii indywidualnej i szkoleniowej grupie terapeutycznej.

Trzeci rok kładzie szczególny nacisk na dynamiki psychoterapeutyczne w kontekście ich rozwoju psychiczno-duchowego. Studenci ćwiczą proces pomagania klientowi w przechodzeniu przez fizyczne i emocjonalne blokady w oparciu o pracę z siedmioma pierścieniami segmentalnymi Reicha. Następuje też głębsza integracja koncepcji Pathwork. Przedstawiane są na wstępnym poziomie zagadnienia assessment diagnostyki, psychopatologii, etyki, pracy z traumą, przeniesienia, przeciw-przeniesienia i głębsza praca z problemami na tle seksualnym.

Czwarty rok poświęcony jest bardziej specyficznym zagadnieniom takim jak: terapia grupowa, terapia par, świadome przywództwo, diagnostyka kliniczna (DSM V), praca z seksualnością, zaawansowany poziom przeniesienia i przeciw-przeniesienia, praca z traumą i Zespołem Stresu Pourazowego (PTSD), psychosomatyka, praca z procesem utraty bliskiej osoby i żałoby oraz proces zakończenia terapii. Studenci stają się bardziej świadomi swoich osobistych cech, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych w kontekście nowo nabytych umiejętności terapeutycznych. Eksploracja cech przywódczych i odkrywanie swojego unikatowego stylu lidera. Czwarty rok kończy się prezentacją indywidualnych projektów finałowych. Certyfikat Terapeuty Core Energetics jest otrzymywany po ukończeniu szkolenia  oraz wypełnienia wszystkich wymogów stawianych przez program i pozytywnej opinii Dyrektorów i Trenerów Szkolenia.

 

5. edycja Profesjonalnego Szkolenia Core Energetics – kliknij i sprawdź, jak wygląda rekrutacja

 

DATY ZJAZDÓW  2024:

Moduł 2   17-21 stycznia 2024

Moduł 3  20-24 marca 2024

Moduł 4  5-9 czerwca 2024

 

DATY ZJAZDÓW  2024/2025:

Moduł 1   13-17 listopada 2024

Moduł 2   15-19 stycznia 2025

Moduł 3  19-23 marca 2025

Moduł 4  21-25 maja 2025

 


PODSTAWOWE CURRICULUM PROFESJONALNEGO SZKOLENIA CORE ENERGETICS:

ROK 1

 1. Historia CE
 2. Podstawowe założenia CE
 3. Energia i świadomość
 4. Mapa Świadomości (Maska, Niższe Ja, Wyższe Ja)
 5. Oddech, ugruntowanie, emocje, ruch
 6. Wstęp do struktur charakterologicznych
 7. Struktura Schizoidalna
 8. Struktura Oralna
 9. Struktura Masochistyczna
 10. Struktura Psychopatyczna
 11. Struktura Sztywna
 12. Analiza systemu przekonań – Wyidealizowany Obraz siebie i Maska
 13. Przegląd zbroi segmentalnych (segmenty: oczny, oralny, szyjny, piersiowy, przeponowy, brzuszny i miedniczny)
 14. Funkcja ego w kontekście pracy w Core Energetics
 15. Cztery fazy procesu Core Energetics

ROK 2

 1. Praca z koncepcjami Pathwork – Przymus odtwarzania zranień dziecięcych
 2. Praca z koncepcjami Pathwork – Trzy podstawowe typy osobowości (Rozsądek, Wola i Emocje)
 3. Praca z koncepcjami Pathwork – Pozytywna i Negatywna Intencjonalność
 4. Wstęp do Czytania z Ciała
 5. Techniki Gruntowania
 6. Anatomia
 7. Miękkie techniki – zastosowanie dotyku
 8. Ekonomia Energii
 9. Praca ze strukturą schizoidalną – techniki
 10. Praca ze strukturą oralną – techniki
 11. Praca ze strukturą masochistyczną – techniki
 12. Praca ze strukturą psychopatyczną – techniki
 13. Praca ze strukturą sztywną – techniki
 14. Komunikacja bez przemocy
 15. Wprowadzenie do pracy z seksualnością
 16. Oporowanie przed złością w górnej części ciała
 17. Wstęp do procesu grupowego
 18. Techniki i narzędzia do pracy z ciałem w CE – praca z wałkiem
 19. Oddech – Emocje – Ruch

ROK 3

 

 1. Etyka pracy terapeutycznej
 2. Wstęp do przeniesienia i przeciwprzeniesienia
 3. Oszacowanie i diagnozowanie
 4. Praca z Borderline i innymi zaburzeniami osobowości (DSM5)
 5. Praca z traumą (traumy seksualne, PTSD itp.)
 6. Dynamika procesu grupowego
 7. Głęboka praca z Maską, Niższym Ja i Wyższym Ja
 8. Odkrywanie Planu Życiowego
 9. Praca z segmentem ocznym – techniki
 10. Praca z segmentem oralnym – techniki
 11. Praca z segmentem szyjnym – techniki
 12. Praca z segmentem piersiowym – techniki
 13. Praca z segmentem przeponowym – techniki
 14. Praca z segmentem brzusznym – techniki
 15. Praca z segmentem miednicznym – techniki
 16. Grupowe zajęcia superwizyjne

ROK 4

 1. Psychosomatyka – Teoria Poliwagalna i neurobiologia w CE
 2. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie – poziom zaawansowany
 3. Domknięcie i zakończenie procesu terapeutycznego
 4. Praca z grupą w modelu Core Energetics
 5. Zaawansowana praca z oporem
 6. Praca z seksualnością – techniki
 7. Sztuka liderowania (z naciskiem na relację terapeutyczną)
 8. Indywidualność jako terapeuta CE
 9. Czytanie z ciała na poziomie zaawansowanym
 10. Sesje praktyczne
 11. Grupowe zajęcia superwizyjne (sesje na żywo)
 12. Przegląd Kodeksu Etycznego IACE (Międzynarodowego Stowarzyszenia Core Energetics)

Oprócz powyższych zagadnień podstawowego curriculum nasze szkolenie oferuje następujące dodatkowe zajęcia:

 1. Dwudniowy kurs uzupełniający „Sztuka Psychoterapii”, przeznaczony dla osób potrzebujących uzupełnienia materiału. Kurs ten zawiera m.in. takie tematy jak:
 • Relacja terapeutyczna
 • Polityka prywatności i poufności
 • Konsultacja, umiejętność prowadzenia wywiadu i zbieranie historii klienta
 • Funkcje ego i ich rola w terapii
 • Mechanizmy obronne ego
 • Opis przypadku – umiejętność prowadzenia notatek
 • Opracowanie planu terapeutycznego
 • Aktywne słuchanie i empatia
 • Przeniesienie i świadomość przeciwprzeniesienia (wersja rozszerzona)
 • Zakończenie procesu terapeutycznego
 1. Dodatkowe intensywne zajęcia superwizyjne na 3-cim i 4-tym roku. Oddzielne od zjazdów dodatkowe dwudniowe spotkanie mające na celu ćwiczenie pracy z klientem i uzyskanie konstruktywnej krytyki od superwizorów oraz grupy.
 1. Wieczorne, autorskie zajęcia, które są prowadzone często przez nauczycieli – gości. Możliwe tematy to np. rola duchowości w pracy terapeutycznej i w życiu, teorie non-dualistyczne, praca z uzależnieniami, praca z oddechem staccotto, medytacja w ruchu, wizualizacja, itp.
 1. Poranna praca z ciałem. Dzień rozpoczyna się dynamicznymi zajęciami pracy z ciałem, umożliwiającymi poznanie nowych kreatywnych technik i rozpoczęcie każdego dnia ze zdrowym poziomem energii.
 1. Jeden dzień każdego modułu poświęcony jest procesowi grupowemu (przyglądanie się dynamikom wewnątrz grupy i praca osobista studentów)
 1. Każdy moduł kończy się dwugodzinnym spotkaniem poświęconym integracji doświadczeń wszystkich 5 dni (Spiritual Service).

 

Serdecznie zapraszamy!

Jeśli masz inne pytania dotyczące szkolenia napisz na:

info@coreenergeticspolska.com lub ala@coreenergeticspolska.com