fbpx

Czym jest Core Energetics

Czym jest Core Energetics 2018-01-30T15:25:28+00:00

Core Energetics to metoda psychoterapii opracowana przez psychiatrę Johna Pierrakosa (1921-2001), która integruje psychoterapię zorientowaną na ciało z rozwojem aspektu duchowego. Metoda ta pokazuje jak blokujemy naszą energię i powielamy zachowania defensywne, które nabywamy w dzieciństwie, co sprawia, że prowadzimy ograniczone życie daleko odbiegające od naszych prawdziwych możliwości.

 

CIAŁO

EMOCJE

Oferowane przez Core Energetics techniki pracy z ciałem pozwalają wydobyć i wyrazić zablokowane/ukryte uczucia i dotrzeć do zablokowanych pokładów energii, która może być teraz wykorzystana w procesach życiowych. Jako efekt zaczynamy się głębiej angażować w życie, mamy potrzebę, aby żyć pełniej, odważniej, wyzwolona zostaje nasza kreatywność i seksualność, a związki stają się głębsze i bardziej satysfakcjonujące.

 

Najnowsze badania w zakresie neurobiologii coraz wyraźniej dowodzą skuteczności metod psychoterapii opartych na pracy z ciałem. Szczególnie pomocne są one w pracy z traumą oraz z osobami cierpiącymi na depresję, ataki lękowe, nerwice, dysfunkcje seksualne, uzależnienia, otyłość, chroniczne bóle mięśni i tp. Core Energetics nie tylko niweluje symptomy, ale oddziaływuje przede wszystkim na głębokie poziomy osobowości, permanentnie zmieniając zakorzenione tam przekonania, co powoduje trwałą zmianę naszych reakcji i zachowań.

 

UMYSŁ

WEWNĘTRZNA WOLA

W efekcie pracy metodą Core Energetics osoba nabiera coraz więcej pewności siebie, jest świadoma swoich uczuć, posiada solidny system wartości etycznych i moralnych oraz odwagę w ich stosowaniu. Jest świadoma konsekwencji swojego zachowania i bierze za nie odpowiedzialność, a w swoim postępowaniu  kieruje się miłością i prawością.

Metoda ta jest stosowana w pracy z osobami indywidualnymi, w terapii rodzinnej, małżenskiej i grupowej.

DUCH

Kierowana przez aspekt duchowy (CORE) wewnętrzna wola, wyraża nasze intencje, wsparte informacjami przekazywanymi przez umysł i emocje, mocno ugruntowane w ciele.